Płytki kolcowe produkowane przez nasze przedsiębiorstwo spełniają wszystkie wymagania Normy PN-EN 14545:2011. Posiadamy Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji, wydany przez Instytut Techniki Budowlanej (nr 1488-CPD-0221/Z).
 

           
Certyfikat BOVA   Decyzja ITB